Enter your email address below and we will send you a temporary password. Use this password to login, and you will be prompted to enter a new password.
Your email address
Glöm den dammiga krispärmen med inaktuella telefonlistor. Nu kan du dra igång krishanteringen direkt med hjälp av Crisis Pilot.

Crisis Pilot är en webbaserad krishanteringsapplikation med ett enkelt gränssnitt som fungerar på alla plattformar, från smartphone till dator. Den ger dig tillgång till krisplan, larmfunktioner och snabb kommunikation inom krisgruppen var du än befinner dig.

Crisis Pilot är en molnbaserad tjänst. Om du är intresserad så kontakta Ingrid Landahl på kommunikationsbyrån Comma via mejl ingrid@comma.se eller telefon +46-70-657 33 34.